måndag 7 februari 2011

Inbjudan till att medverka i ett forskningsprojekt för att förändra biologiundervisningen på gymnasiet

Idag införs en dator per elev i många gymnasieskolor. För att kunna besvara frågeställningar om hur tekniken förändrar elevers lärande och undervisningen i praktiken och samtidigt ta tillvara de möjligheter tekniken ger behövs metodisk förändring av undervisningen, där lärare och forskare samverkar i design av undervisningen.

Välkommen att delta i ett forskningsprojekt för gymnasielärare i biologi som syftar till att studera hur man metodiskt kan förändra undervisningspraktiken och designen av undervisningen i biologi.

I forskningsprojektet är målet att alla medverkar till att förfina designen av undervisningen där tillgänglig teknik, som underlättar och förändrar elevernas kommunikation och informationshantering för lärande, användas. Forskningen kommer att fokusera på både elevernas och lärarnas kommunikation och informations-produktion, -bearbetning och -delning, för att eleverna ska lära sig kunskaper i biologiämnet.

Medverkan i projektet kommer att ge möjlighet att metodiskt förändra din undervisning och ge nya kunskaper, bl.a. om elevers lärande och kommunikation för lärande genom digitala hjälpmedel. Genom att du är delaktig i forskningsprojektet bidrar du samtidigt till ökad kunskap genom forskning.

Är du intresserade av projektet och/eller vill veta mer finns en utförligare inbjudan till projektet, där du även hittar kontaktuppgifter.

Niklas Karlsson
Doktorand på Zoologiska Institutionen och knuten till Institutionen för lärande kommunikation och pedagogik, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar