onsdag 12 maj 2010

DIGG på PAUG

Onsdagen den 5 och 6 Maj var det PAUG här i Göteborg. Vad är då PAUG? PAUG står för PingPong academic user group. Det är ju så att det vi idag kalla för Hjärntorget är i grund och botten produkten PingPong. På PAUG träffas olika representanter för universitet, högskolor och gymnasier för att diskutera erfarenheter och ta fram förslag till vidare utvecklingsområden för PingPong. Med på konferensen är alltid företaget PingPong AB som tillskriver PAUG ett mycket stort inflytande över vilka funktioner som skall utvecklas eller förändras. Med på vårens PAUG var förutom Birgitta och jag ifrån UBF, Chalmers Teckniska Högskola, Göteborgs universitet, HHJ Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, Katrineholms Kommun, KTH-Stockholm, Polishögskolan, Röda Korsets Högskola mm.

PingPong AB inledd med att berätta att företaget växer och många vill arbeta med plattformen(så klart) som kvitto på detta läste företagets VD Michel Bajuk de kommuner och högskolor som de senaste månaderna beslutat sig för att börja använda PingPong på sina skolor nu till hösten:

 Läkelmedelsakademin
 Handels Stockholm
 Specialpedagogiska skolmyndigheten
 Lilla Edets kommun
 Avestakommun
 Lidköpingskommun
 Götekommun
 Mariestadskommun
 Klippanskommun


På dagordningen stod intressanta punkter så som:

 Öppna sidor/öppna upp PingPong
 Rolller i aktiviteter i PingPong
 Studenternas arbetsmiljö: skärmens storlek, vanliga frågor, kalender
 Statestik: godkänna flera prov samtidigt, jämföra tester och enkäter mellan
aktiviteter, statistik gällande podcast-nedladdningar.
 Wiki för grupparbeten

Deltagarna delades upp i olika grupper där ovanstående punkter diskuterades och resultaten av vad de olika grupperna kom fram till diskuterades i storgrupp tillsammans med PingPong AB. För att sammanfatta många och långa diskussioner så finns det ett mycket stort intresse ibland användarna av PingPong för öppna sidor och att den lösning för öppna sidor som finns idag i PingPong version 7.7 inte är komplett(vi har idag 7,6 på Hjärntorget).

Som deltagare på PAUG känner jag att jag fått ett stort utbyte av erfarenheter men också rent konkreta tips på hur man kan arbeta i och med Hjärntorget. Att detta sedan görs med en mycket trevlig och öppen stämning som stimulerar och triggar skadar inte.

Birgitta och jag fick möjligheten att träffa PingPong:s VD och ställa några frågor, se filmen nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar