torsdag 6 maj 2010

LMS eller PLE? - det är frågan. Eller?


I bloggen Metamatrix om IT och utbildning skriver Krister Widell ett intressant inlägg med rubriken Från lärplattform till personlig lärmiljö, där han kopplar utvecklingen av Internet och den ökade digitaliseringen till utvecklingen av utbildning och lärande. Han beskriver lärplattformarnas (Learning Management Systems/LMS) intåg i skolan som ett viktigt steg för att kunna tillämpa IKT som stöd i utbildningen. Vi som använder Hjärntorget kan väl inte annat än hålla med. Lärare, elever och föräldrar har på kort tid fått en digital mötesplats som i grunden förändrat möjligheterna till kommunikation och delaktighet. Mitt eget sätt att använda plattformen i undervisningen under de här tre åren har gått från ren dokumentförvaring till att sköta allt från daglig kommunikation till hela lektionsupplägg och publicering av elevernas arbeten, ljudinspelningar och filmer. Ändå finns det mycket som jag inte hunnit utforska och testa än.


Enligt Widell är dock en av nackdelarna med den här typen av lärplattformar att de i huvudsak initieras och styrs av skolan och inte är tillräckligt flexibla ur ett elevperspektiv. Han anser att skolan måste låta eleven vara mer delaktig i sitt lärande, bl.a. genom att låta dem skapa och arbeta i s.k. personliga lärmiljöer (Personal Learning Environment/PLE), där de ges möjlighet att länka samman en mängd olika digitala resurser som de ska kunna använda som redskap i sitt lärande.


Jag förstår och håller med. Jag är visserligen beroende av Hjärntorget men är inte monogam. Jag använder en mängd olika resurser på nätet, i mitt arbete och privat. En del är länkade till Hjärntorgets startsida och inne i olika aktiviteter men det räcker inte till så det eviga projektet har blivit att hitta den ultimata lösningen som länkar ihop alla mina resurser på nätet. Jag har hittat den några gånger. Men den digitala världen står inte stilla, vilket gör sökandet evigt.


I videon här nedan, Welcome to my PLE! (3 min), visar en elev sin personliga lärmiljö, som hon skapat som ett projekt i skolan. Är det någon som gjort något liknande projekt med elever? Jag blev onekligen inspirerad. Kan det vara nästa års startprojekt i engelskan tro, eller lärarlaget – att bygga en personlig lärmiljö tillsammans med eleverna? Yes! What a dig-ital idea!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar