måndag 24 maj 2010


Under konferensen Framtidens lärande i Stockholm förra veckan berättade huvudansvarige för PIM, Mikael Iselow om dagsläget och framtiden rörande Skolverkets satsningar på praktisk IT och mediekompetens.
Idag deltar 140 kommuner i satsningen totalt och det finns 92323 pedagoger och skolledare i systemet. Den sammanlagda mängden människor som har klarat PIM3 överstiger 32000 personer.
Mikael Iselow passar också på att berätta om en ny satsning som handlar om det sk. PimLab där det finns en större betoning på sociala medier. tre centrala aspekter i kommande PIMLab är framförallt mediekompetens, ämneskompetens och didaktisk kompetens.

I dagsläget är PIMlab bara en prototyp och testas idag av ca 100 personer. Tanken är att 20 pilotkommuner ska starta under våren 2011 och en PIMLabgala planeras till mars 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar