torsdag 17 september 2009

Ungas Integritet på nätet

Stiftelsen .SE har under en längre tid producerat guider som rör internet och ungdomars användning. Den enligt dem mest populära är guiden som heter Ungas integritet på nätet. En fråga som ofta kommer upp när DIGG-gruppen är ute och besöker skolorna är just frågeställningar som berör själva förhållningssättet till datorer och internet. Nätmobbning, kränkningar av olika slag och mycket annat är något många lärare såklart bekymrar sig över i skolan och vart gränsdragningen går är inte alltid så lätt.

Eva Thorslund och Jonny Lindqvists uppfattning är att skrämselpropaganda i skolan är fel väg att gå utan pekar mer på vikten av att ha bättre kunskap kring hur ungdomars vanor på internet ser ut. Bara på det viset kan en diskussion uppkomma kring integritet och gränsdragningarna kan se ut. Författarnas utgångspunkt är att ungdomars beteende är samma som innan internets födelse och att det egentligen bara handlar om en ny arena.

Är du intresserad av att läsa .se:s guider eller rent av vill läsa skriften Ungas integritet på nätet hittar du den här:

http://www.iis.se/se-ar-mer/ses-publikationer/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar