tisdag 29 september 2009

Wiki för skolan

I mars 2007 började lärare och studenter på Karlstads Universitet bygga upp ett wiki bestående av information för all personal som på något sätt har med pedagogiskt verksamhet att göra. Här hittar du information kring publicering och kommunikation på nätet och mycket annat. Wikit är mycket väl utbyggt och besvarar många av de ofta svåra frågor lärare kan tänkas ställa i sin yrkesutövning vad det gäller IKT.

Webbplatsansvarig är Dan Åkerlund på Karlstad Universitet, som bland annat skrivit boken Publicistiska arbetssätt i skolan.

Besök gärna: Publiwiki


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar