torsdag 5 november 2009

Workshop i Audacity vecka 44

Det var lärare från Angered, Bräcke, Hvitfeldtska, Ester Mosesson, Schillerska, Katrinelund, Burgården och Lärcentrum som med sina datorer samlades för arbeta med ljudinspelning en heldag i Centrum för skolutvecklings lokaler. Tillsammans diskuterade vi bl.a. hur man kan arbeta med ljudinspelning i undervisningen och vilka möjligheter det erbjuder. Att elever får visa vad de lärt sig genom att i grupp, eller enskilt, berätta och förklara och kanske lägga upp det i Podcastern på Pingpong för de andra i gruppen att lyssna på är ett enkelt sätt att variera redovisningsformer i klassrummet. Dessutom kan möjligheten att redovisa med ljudinspelning underlätta mycket för elever med skrivsvårigheter.

Vi hade en givande dag och var överens om att vi behöver fler tillfällen där vi kan diskutera vilka möjligheter IKT innebär,
utbyta erfarenheter, workshopa och visa varandra exempel på hur vi arbetar i klassrummet. Den idén funderar vi i DIGG-gruppen vidare på. Under tiden bjuder lärarna på Angeredsgymnasiet in till 1-1 projektet (onsdag 2/12) för att visa hur samhälls- och teaterettornas första termin med egna datorer ser ut. Alla som är intresserade att få ta del av erfarenheterna hittar hur man anmäler sig i Aktiviteten DIGG för alla. Där kan du också läsa om projektet och om det förra mötet på Munkebäcksgymnasiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar