fredag 7 augusti 2009

Hur ungdomar konsumerar media

Ungdomar är som bekant uppväxta med Internet, mobiltelefoner etc. Medför detta att de är experter på all ny teknik? Tar de till sig ny teknik per automatik?

Följande bloggare resonerar lite kring hur det är ur en "fjortis" perspektiv och hur teknik, ekonomi, vanor, ålder m.m. samverkar och påverkar hur tekniken används.
http://artoo.se/varfor-ungdomar-inte-twittrar-eller-hur-ungdomar-konsumerar-media/1023/

Engelsk rapport från analysföretaget Morgan Stanley på samma tema:
http://i.thisislondon.co.uk/i/pix/2009/07/TEENAGERS1.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar