fredag 5 juni 2009

Besök på Hvitfeldtska gymnasiet...
DIGG-gruppen åkte till Hvitfeldtska gymnasiet för att besöka en lärare vars arbete till stor del bygger på nätbaserat lärande. Peter Åsum började sin lärargärning i Mölndal där det en dag stod ett antal kartonger på skolgården, som ingen ville kännas vid, i kartongerna fanns datorer. Detta blev starten på ett arbete med uppbyggnad av datasal och skapande av nätverk. Efter många turer inom vuxenskolan hamnade han till sist på Hvitfeldska och undervisar där i webbdesign och matematik.
Peter har nyligen skapat www.geogebra.se som bygger på programvaran GeoGebra (ordet är en sammanslagning av Geometri och alGebra.Eleverna får på denna sajt en visuell upplevelse av matematiken i form av ”animerad matte”, som de också enkelt själva kan ”hacka i” och vidareutveckla.
Läraren hänvisar till de olika sidorna på www.geogebra.se i sin planering så kan eleverna i samband med genomgånget avsnitt förstärka sin förståelse.
På sidan www.webgym.se finns material för kurserna webbdesign, datorkunskap och TCP/IP.

När vi frågar Peter vilka vinster detta ger för honom svarar han att det gör det möjligt att ha ett helt ”up to date” läromedel, dessutom återanvänds alltid en stor del vilket ger tid över till att skapa nytt, vilket är ett måste i ett ämne som webbdesign. Möjligheten att individualisera förenklas betydligt.Vi ställde till sist frågan till Peter vad han vill ge för råd till den som vill börja arbeta mer datorbaserat. Han svar är att intresse är viktigt och att man bör vara beredd på extra arbete i början. Peter själv har lagt mycket tid på hemarbete för att komma dit han är idag, vinsterna är många den viktigaste är nog att "jag har så mycket att ge av det som är elevernas vardag och intresse".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar