söndag 31 januari 2010

ITunes U

En utav BETT-resans mest intressanta (enligt mig) och stimulerande föreläsningar hölls av professor Jan Boracher ifrån RWTH universitetet i Tyskland. Professor Boracher forskar inom en avdelning på universitetet som heter Media Computing Group. Deras huvudinriktning är forskning kring användargränssnitt och datorer. Boracher visade lite hur en framtida tidning/bok skulle kunna se ut och fungera. Allting handlade om prototyper men man fick ändå en tydlig bild om vad som var möjligt och hur det kan komma att se ut. Boracher pratade mycket om användarupplevelsen i ett gränssnitt; om vad som gör att vi uppfattar ett datorprogram eller ett operativsystem som enkelt och användarvänligt. Det var mycket intressant att höra hur han såg på Windows och Mac och dess operativsystem, enligt den forskning som de bedrivits var Mac(Apple)överlägsen sett ur ett pedagogiskt perspektiv, men det finns ett klart utrymme för förbättringar enligt Boracher. Han pratade mycket och länge om hur de använder sig av PodCasting i sin undervisning. Kort förklarat så spelas föreläsningarna in och publiceras som en video, gratis i iTunes U (en del av Apples iTunesStore). Detta sätt att förmedla föreläsningar har blivit mycket uppskattat bland studenter men framför allt är det ett mycket bra marknadsföringsverktyg. Detta kanske är något för Göteborgs kommunala gymnasieskolor i dessa konkurrensens tider?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar