tisdag 12 maj 2009

Flitiga skolledare

Sitter denna soliga förmiddag med ett antal VCR/rektorer som flitigt arbetar med sina PIMuppgifter. Jag har med mig deras examinator så de får snabb respons på sina inskickade uppgifter!Vi bjöd in till gemensam workshop och det är nästan en förutsättning för våra VCR /rektorer om de skall få lite lugn och ro att sitta ostörda och jobba med PIMuppgifterna. Vårt DIGG-mål är att alla skolledare i vår organisation ska examineras t.o.m nivå3.
Alla lärare genomgår också PIM och nu är det mer än hälften av lärarna som kommit till nivå2 och högre! Vi har fått in många fantastiska arbeten med genomtänkt innehåll och det är bra att veta att våra elever möter duktiga lärare!

1 kommentar:

  1. Anders Bengtsson12 maj 2009 04:50

    Jag tror att det även för lärare är viktigt ha tillfälle att sitta ner och arbeta i lung och ro.
    Det kan vara bra om vi ordnar workshops med lärare från olika skolor. Det ger också en nöjlighet att lära känna andra kolleger.

    SvaraRadera